Wat wij doen

De volgende activiteiten worden voor het dorp georganiseerd: 

  • Met de gemeente Groningen wordt regelmatig overlegd over allerlei zaken op het gebied van uw woonomgeving, de verkeerssituatie en lokale voorzieningen. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen financiert algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld drie AED’s en reanimatiecursussen.
  • Samen met het dorp is de Dorpsvisie Glimmen opgesteld voor de periode 2018 – 2043. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft de belangrijkste thema’s van de Dorpsvisie vertaald naar vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer. Binnen deze werkgroepen wordt aan de thema’s samengewerkt met lokale organisaties en betrokken dorpsgenoten. Ook de samenwerking met de gemeente wordt hierin actief gezocht.
  • Ieder jaar wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden en worden Koningsdag-festiviteiten, een feestelijke intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse “Glimmer’lei pubquiz” georganiseerd. In september van 2022 is de eerste gezamenlijke muziekzondagmiddag met dorpshuis De Groenenberg georganiseerd. 
  • De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen geeft de dorpskrant “Glimmer’lei” uit die onder een onafhankelijke redactie staat.

Wij zijn er voor het dorp en verwelkomen dus ook betrokkenheid van onze dorpsgenoten:

  • Wilt u actief meedenken over de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen? Neem dan deel aan onze Algemene Leden Vergadering die jaarlijks voor 1 mei wordt gehouden. De datum wordt bekendgemaakt via de Glimmer’lei en onze website.
  • Wilt u actief meedoen met de verbetering van uw woon- en leefomgeving? Ook dat kan! U bent van harte welkom om deel te nemen aan een van de thematische werkgroepen.
  • Verbetersuggesties voor de leefbaarheid in Glimmen zijn altijd welkom. Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.nl.