Vereniging

De vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen te behartigen en acties ondernemen om ons dorp leefbaar te houden en om de leefbaarheid te verbeteren.

De bestuursleden van Plaatselijk Belang doen dit door het onderhouden van de contacten met het gemeentebestuur en –raad, en plaatselijke en regionale organisaties. Ook geeft het Plaatselijk Belang Glimmen de dorpskrant Glimmer’Lei uit. De krant verschijnt met uitzondering van juli en augustus iedere maand. Ook de Oranjecommissie  is onderdeel van het Plaatselijk Belang Glimmen. De Oc organiseert jaarlijks Koningsdag, de sinterklaasviering, de nieuwjaarsreceptie en eens in een aantal jaren het grote dorpsfeest..

De bestuursleden van Plaatselijk Belang/Oc/Glimmer’Lei doen al het werk natuurlijk niet alleen. Heel veel inwoners van ons dorp helpen met tal van activiteiten mee. Jaarlijkse vragen we de inwoners van Glimmen een vrijwillige bijdrage voor de vereniging Plaatselijk Belang.

Vragen, opmerkingen etc. met alles wat over het dorp Glimmen gaat kunt u per email aan ons stellen op: info@pb-glimmen.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen bestaat uit:

Voorzitter
Iris Michel-van der Molen
Vice- voorzitter 
Jan Eisses
Penningmeester 
Henk Niemeijer (waarnemend)
Secretaris
Carmen Wildeboer – van der Leij
Bestuursleden
Lennart van der Ree
Henk Niemeijer
Jan Hendrik Jansen