PB Glimmen

De vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen te behartigen en acties ondernemen om ons dorp leefbaar te houden en om de leefbaarheid te verbeteren.

De bestuursleden van Plaatselijk Belang doen dit door het onderhouden van de contacten met het gemeentebestuur en –raad, en plaatselijke en regionale organisaties. Ook geeft het Plaatselijk Belang Glimmen de dorpskrant Glimmer’Lei uit. De krant verschijnt met uitzondering van juli en augustus iedere maand. Ook de VvV Glimmen (Vereniging voor Volksvermaken) is onderdeel van het Plaatselijk Belang Glimmen. De VvV organiseert jaarlijks Koningsdag, de sinterklaasviering, de nieuwjaarsreceptie en eens in een aantal jaren het grote dorpsfeest..

De bestuursleden van Plaatselijk Belang/VvV/Glimmer’Lei doen al het werk natuurlijk niet alleen. Heel veel inwoners van ons dorp helpen met tal van activiteiten mee. Jaarlijkse vragen we de inwoners van Glimmen een vrijwillige bijdrage voor de vereniging Plaatselijk Belang.

Vragen, opmerkingen etc. met alles wat over het dorp Glimmen gaat kunt u per email aan onst stellen op: info@pb-glimmen.nl

Bezienswaardigheden
Huize Weltevreden op de splitsing Rijksstraatweg/Hoge Hereweg. In 1865 werd het huis bestemd voor het huisvesten van oude vrouwen en mannen, die tot de Ned. Herv. Kerk behoorden. Uitgebreid in 1966 en thans zijn er 12 wooneenheden voor ouderen die voor zichzelf kunnen zorgen. Het pand bezit nog een authentieke voogdijkamer.

Huis te Glimmen op een omgracht terrein aan de Meentweg. Delen van het huidige statige huis stammen uit de 16e eeuw, maar zijn gebouwd op oude kasteelfundamenten uit de 13e eeuw. Op het voorterrein twee voormalige schathuizen van het Gorechtse type van omstreeks 1820.

Huize Welgelegen, Rijksstraatweg, statig wit landhuis met schilddak gelegen in Engelse landschapstuin.

Viaduct, aangelegd in 1920 om het rangeerterrein te overspannen en de verbinding tussen Glimmen en Onnen in stand te houden. IJzeren vakwerkconstructie in twee gedeelten, tezamen 75 meter.

De Witte Molen, poldermolen van 1892 aan het Noord Willemskanaal.

Op deze kaart zijn bovenstaande locatie met een i aangegeven.