Dorp Glimmen

Glimmen is het groenste dorp van de gemeente Groningen en ligt 5 km ten zuiden van het dorp Haren en 10 km ten zuiden van de stad Groningen.

De A 28 is op 2 km afstand van Glimmen en Airport Groningen Eelde is eveneens nabij, terwijl het dichtstbijzijnde spoorwegstation in Haren is. Het boomrijke Glimmen ligt op de Hondsrug, is van oorsprong een brinkdorp en ontstond in de vroege middeleeuwen. In de 12e eeuw wordt Glemmene voor het eerst genoemd in een oorkonde. Glimmen was vroeger een eigen marke, d.w.z. dat de boeren zelf veel zaken in het dorp konden regelen. In de 17e eeuw waren er een tiental boerderijen in het dorp en in 1830 stonden er 26 boerderijen en huizen met 200 inwoners. De grote groei kwam na de tweede wereldoorlog, toen Glimmen een forensenplaats werd, vooral van de stad Groningen. Met name de landerijen tussen Rijksstraatweg en spoorlijn werden bebouwd en thans heeft het dorp ongeveer 1700 inwoners.
Glimmen heeft een basisschool, een SOW-kerk en een bloeiend verenigingsleven. Ook het drinkwaterbedrijf voor stad en provincie Groningen heeft er zijn basis. Voor het vertoeven in het groen kunt u terecht in de Appelbergen, een bos met zandverstuivingen en moerassen. Het bos wordt doorsneden door de een oude postweg met halverwege een uitspanning.
Het Quintusbos is eveneens een geliefd wandelbos. Het bosrijke golfterrein “de Poll” is vrij te betreden.

Ook de Glimmer Es is een bezoek waard. Het is grotendeels in gebruik bij een boomkwekerij en de noordelijkste wijngaard van Nederland is er te vinden. De weg over de es is het oude kerkepad naar Noordlaren.. Bij opgravingen in 1969 werden resten van 2 vernielde hunebedden aangetroffen en voorwerpen uit de prehistorische tijd. Enkele gletcherkuilen uit de ijstijd zijn in het veld te herkennen.
Het bekende Pieterpad van Pieterburen naar de St. Pietersberg loopt grotendeels door Glimmen.

Huize Weltevreden op de splitsing Rijksstraatweg/Hoge Hereweg. In 1865 werd het huis bestemd voor het huisvesten van oude vrouwen en mannen, die tot de Ned. Herv. Kerk behoorden. Uitgebreid in 1966 en thans zijn er 12 wooneenheden voor ouderen die voor zichzelf kunnen zorgen. Het pand bezit nog een authentieke voogdijkamer.

Huis te Glimmen op een omgracht terrein aan de Meentweg. Delen van het huidige statige huis stammen uit de 16e eeuw, maar zijn gebouwd op oude kasteelfundamenten uit de 13e eeuw. Op het voorterrein twee voormalige schathuizen van het Gorechtse type van omstreeks 1820.

Huize Welgelegen, Rijksstraatweg, statig wit landhuis met schilddak gelegen in Engelse landschapstuin.

Viaduct, aangelegd in 1920 om het rangeerterrein te overspannen en de verbinding tussen Glimmen en Onnen in stand te houden. IJzeren vakwerkconstructie in twee gedeelten, tezamen 75 meter.

De Witte Molen, poldermolen van 1892 aan het Noord Willemskanaal.