Doneren aan Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Dankzij de steun van onze donateurs.

Wat fijn dat u Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen wilt steunen. Danzij onze donateurs kunnen wij de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen behartigen.

Alle nonaties zijn van harte welkom. Ons rekeningnummer NL77 INGB 0002 2575 70, t.n.v. Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen te Glimmen.