Nieuws

14 mrt
ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 april

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 17 april 2019, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Groenenberg’ Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen) – Geen 4. Notulen ledenvergadering van 11 april 2018 5. Jaarverslag 2018 a. Verslag van de...

Toon meer
13 dec
Nieuwjaarsreceptie 4 januari

Namens het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, het Dorpshuis bestuur en het Vrijdagavond café nodigen wij u bij deze graag uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie/ nieuwjaarsborrel, die gehouden zal worden op: vrijdag 4 januari 2018, vanaf 20.00 uur. In ons dorpshuis ‘De Groenenberg’. Wij hopen in het gezelschap van vele Glimmenaren,...

Toon meer
08 jun
Dorpsvisie Glimmen

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 Een plan voor en door inwoners, ondernemers en verenigingen van Glimmen, ontwikkeld op initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen. Uitgegeven als een speciale editie van dorpskrant de Glimmer’lei. Bekijk of download de dorpsvisie via deze link.

Toon meer
21 mei
Presentatie dorpsvisie 30 mei

Kom naar de bespreking van de uitkomsten Dorpsvisie 2018 n.a.v. de dorpsenquête op woensdag 30 mei in het dorpshuis De Groenenberg. Anvang 20:30 uur. Alle inwoners van Glimmen zijn welkom.

Toon meer
13 apr
jaarverslag_pb_vb
Jaarverslag 2017 en vooruitblik 2018

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen behartigt de belangen van de bewoners van Glimmen in de ruime zin van het woord. Als voorheen kijken we in het jaarverslag als bestuur terug op het afgelopen jaar. De verschillende onderdelen en evenementen van de vereniging in 2017 passeren de revue. Ook blikken we kort vooruit op 2018. Het Jaarverslag 2017 en...

Toon meer
06 apr
Resultaten dorpsenquête

178 inwoners van Glimmen hebben de enquête ingevuld waarin wij samen met de vereniging Groninger Dorpen om uw mening vroegen over diverse zaken. Deze informatie gebruiken wij voor de binnekort te presenteren dorpsvisie voor Glimmen. In onderstaande PDF kunt u de uitkomsten van de enquête bekijken: Bekijk uitkomsten enquête (PDF)

Toon meer
19 mrt
logo_pbg
Algememe ledevergadering 11 april ’18

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN   De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar     ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 11 april 2018, aanvang 20.30 uur in Dorpshuis ‘De Groenenberg’   ling, woningbouw en nog veel meer!!!

Toon meer
19 mrt
koningsdag_glimmen
Koningsdag Glimmen 27 april

  Op 27 april viert Nederland Koningsdag. Glimmen is de plek om deze dag te vieren. De Vereniging voor Volksvermaak heeft voor deze dag een leuk programma vastgesteld voor kinderen en volwassenen. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: Ochtend programma van 10.00 uur. Start vrijmarkt* Livestream Koningsdag te Groningen op grootscherm. Springkussens...

Toon meer
18 feb
spoorhogehereweg
Brief Omgevingsdienst Groningen

Wij ontvingen van de Omgevingsdient Groningen deze brief namens het college van B & W van de Gemeente Haren over de gevaarlijke situatie bij het spoorwegovergang aan de Hoge Hereweg. In de brief wordt de lengtebeperking toegelicht van het vrachtverkeer naar het spooremplacement.   Bekijk de brief hier (PDF).

Toon meer