Blog Big Thumbs with Left Sidebar

Algemene ledenvergadering 13 april 2021

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar:

“ALGEMENE LEDENVERGADERING”
Deze zal digitaal via videobellen gehouden worden
Datum dinsdag 13 april 2021
Aanvang 20.00 uur, digitale inloop vanaf 19.50 uur

Bent u niet aan het woord zet uw microfoon uit.

Documenten:

Lees verder... Delen

Vrijwilligers gezocht voor uitvoering project ‘De Koolmees’

Het project ‘De Koolmees’ van zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren heeft de meeste stemmen gekregen in het inspraakproces de Groene Parel van de gemeente Groningen. De deelnemers van de Mikkelhorst maken in het kader van de dagbesteding 200 koolmees nestkastjes die verdeeld worden over Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen. Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen steunt dit initiatief van harte. Van deze nestkastjes willen we er ongeveer 40 in Glimmen ophangen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig!

In overleg met een Groninger stads(en dorpen)ecoloog en Duurzaam Glimmen wordt bekeken wat de beste plekken zijn om de nestkastjes op te hangen. Op die manier kan de eikenprocessierups zo goed mogelijk worden bestreden. Het is de bedoeling dat vrijwilligers in groepjes van ongeveer 3 tot 5 personen de kastjes gaan ophangen. De groepsgrootte hangt uiteraard wel af van de geldende corona maatregelen.

 

Wat heb je nodig?

Een ladder en niet bang zijn om erop te klimmen.

Wanneer?

Ergens in de maand maart, maar in elk geval voor 1 april. Dan begint het broedseizoen van de koolmezen.

Wil je meedoen?

Als je mee wil doen dan kun je je aanmelden via info@pb-glimmen.nl. Vermeld in de mail jouw naam en telefoonnummer. Je kan je individueel of als groep aanmelden. Vermeld dan in dat laatste geval wel alle namen.

Lees verder... Delen

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen wil oplossing voor overlast

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen en directe omgeving te behartigen en acties te ondernemen om het dorp leefbaar te houden en om de leefbaarheid te verbeteren.

Sinds een aantal jaar ervaren de inwoners van Glimmen meer overlast van jongeren in het gebied rond het dorpshuis, de school en de voetbalvelden. In de Corona tijd is deze driehoek in het dorp uitgegroeid tot een samenkomstplek voor jongeren uit en van buiten Glimmen. Dit gaat helaas gepaard met overlast.

De politie, jongerenwerkers en de gemeente zijn hiervan op de hoogte en proberen zo goed mogelijk de overlast tegen te gaan. Wij hebben als Glimmenaren begrip voor de situatie van de jongeren in deze moeilijke tijd maar met name de overlast in de nacht en het uiten van bedreigingen, waardoor buurtbewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen huizen, moeten echt stoppen.

Daarom willen wij graag met de jongeren in gesprek maar pogingen om in contact te komen, zijn tot heden niet beantwoord. We roepen ook de ouders van deze jongeren en de directe aanwonenden van de overlast plekken op om samen met de verschillende instanties die al met de overlast bezig zijn in gesprek te gaan, want alleen samen kunnen we een oplossing vinden.

Neem contact met ons op via e-mail: info@pb-glimmen.nl

Lees verder... Delen