Bijdrage

Steun vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Na het klikken op de rode knop opent een nieuwe pagina voor uw donatie bij de ING bank. U kunt nadat u het bedrag heeft aangepast met elke bank in Nederland betalen. Dank u wel voor uw bijdrage!

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woon- en leefklimaat in het dorp Glimmen en de directe omgeving, waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Onder de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen vallen de Oranjecommissie (VvV), Sinterklaascommissie en onze dorpskrant, de Glimmer’lei.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij onze activiteiten voor Glimmen en omgeving mogelijk maken.

De volgende activiteiten worden voor het dorp georganiseerd.

  • Met de gemeente Groningen wordt regelmatig overlegd over allerlei zaken op het gebied van uw woonomgeving, de verkeerssituatie en lokale voorzieningen. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen financiert algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld drie AED’s en reanimatiecursussen.
  • Samen met het dorp is de Dorpsvisie Glimmen opgesteld voor de periode 2018 – 2043. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft de belangrijkste thema’s van de Dorpsvisie vertaald naar vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefplezier (Leefbaarheid), Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer. Binnen deze werkgroepen wordt aan de thema’s samengewerkt met lokale organisaties en betrokken dorpsgenoten. Ook de samenwerking met de gemeente wordt hierin actief gezocht.
  • Ieder jaar wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden en worden Koningsdag-festiviteiten, een feestelijke intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse “Glimmer’lei pubquiz” georganiseerd. Samen met het dorpshuis de Groenenberg worden muziekmiddagen georganiseerd.
  • De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen geeft de dorpskrant “Glimmer’lei” uit die onder een onafhankelijke redactie staat.