Bijdrage

Steun vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woon- en leefklimaat in het dorp Glimmen en de directe omgeving, waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Onder de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen vallen de Vereniging voor Volksvermaken (VvV), de Sinterklaascommissie en onze dorpskrant, de Glimmer’lei.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij onze activiteiten voor Glimmen en omgeving mogelijk maken.

Uw vrijwillige bijdrage

Uw bijdrage toevoegen