Themabijeenkomst Spoor & Algemene Ledenvergadering 12 april

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

Op 12 april aanstaande komt de heer Dijkema van Strukton naar het dorpshuis om te vertellen over de aanstaande werkzaamheden die in opdracht van ProRail worden uitgevoerd om de veiligheid van het spoor in Glimmen te verbeteren. Deze themabijeenkomst vindt aansluitend aan de jaarlijkse vergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen plaats. Het bestuur nodigt alle inwoners van Glimmen en directe omgeving, waaronder Harenermolen, van harte uit. De avond start om 19.30 uur; inloop is vanaf 19.15 uur.

De concept-agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling notulen ledenvergadering van 13 april 2021
4. Verantwoording 2021
a. Jaarverslag
b. Financieel verslag
c. Verslag kascommissie
d. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2021
e. Benoeming kascommissie 2022
5. Bestuurswijzigingen
6. Vooruitblik 2022
a. Vooruitblik (organisatiestructuur, dorpsagenda,
herinrichting centraal sportgebied, verkeersplan)
b. Begroting
7. Rondvraag
8. Sluiting

Auteur: admin