Petitie tegen een transferium bij De Punt

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

Bezorgde inwoners uit Glimmen en Tynaarlo zijn een petitie gestart. Zij willen de geplande aanleg van een transferium en verandering
van de op- en afritten door de Provincie Drenthe tegenhouden.

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft in bezwaar gemaakt tegen de komst van het transferium, bekijk onze zienswijze (PDF) 

Wij ondersteunen daarom deze petitie.

Uw steun en stem zijn belangrijk. Op onderstaande website vindt u de link naar de petitie:

https://transferium-nee.nl/


 

 

Dit is de tekst van het persbericht van de initiatiefnemers van de petitie:

Als de plannen doorgaan heeft dit desastreuze gevolgen voor de omgeving en de natuur. Het plan heeft lang stil gelegen door de stikstofcrisis, maar de provincie heeft de plannen weer opgepakt en de aanbesteding is inmiddels gegund aan een aannemer.
De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met de plannen en goedkeuring geven over een wijziging van het bestemmingsplan. De petitie zal daarom worden overhandigd aan de gemeenteraad van Tynaarlo.

Waarom wij tegen zijn:

– Er is geen nut en noodzaak.
Provinciale Staten (PS) en de gemeenteraad van Tynaarlo zetten in 2017 beiden het licht op groen voor dit omstreden plan. Echter in zowel PS als gemeenteraad kwam het plan erdoor met de kleinst mogelijke meerderheid. Er is er vanuit de samenleving geen draagvlak voor dit
prestige project. Bij Haren is al een groot transferium dat voldoende parkeergelegenheid biedt. De geraamde uitgaven aan belastinggeld zijn minimaal 17 miljoen euro en vallen waarschijnlijk zelfs hoger uit. Veel organisaties hebben zienswijzen ingediend en/of bezwaar gemaakt tegen de plannen.

– Vernietiging van het leefgebied van (beschermde) diersoorten.
Aan de noordwest kant van de A28 staat een nieuwe afrit gepland. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. Omdat er in de plannen weinig wordt vermeld en omdat bestaand onderzoek gedateerd maar ook onjuist is, hebben wij zelf onderzoek gedaan. In het leefgebied komen o.a. de otter (waaronder jongen!), bever, roerdomp, bunzing en hermelijn voor. Ook gaat de geplande afrit dwars door een vaste ijsvogel broedplaats.

– Entree en verkeersdrukte
De groene entree van De Punt/Eelde en Glimmen zal volledig verdwijnen en de verkeersdrukte zal aanzienlijk toenemen. Bovendien komt er meer lichtvervuiling: lichtmasten, lantaarnpalen en een lichtkunstwerk.

Bijzonder is dat dit blijkbaar zomaar kan op minder dan 250 meter van het Natura- 2000 gebied ‘’Nationaal park De Drentsche Aa’’.
Teken de petitie en behoud onze groene omgeving!

Auteur: admin