Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen wil oplossing voor overlast

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen en directe omgeving te behartigen en acties te ondernemen om het dorp leefbaar te houden en om de leefbaarheid te verbeteren.

Sinds een aantal jaar ervaren de inwoners van Glimmen meer overlast van jongeren in het gebied rond het dorpshuis, de school en de voetbalvelden. In de Corona tijd is deze driehoek in het dorp uitgegroeid tot een samenkomstplek voor jongeren uit en van buiten Glimmen. Dit gaat helaas gepaard met overlast.

De politie, jongerenwerkers en de gemeente zijn hiervan op de hoogte en proberen zo goed mogelijk de overlast tegen te gaan. Wij hebben als Glimmenaren begrip voor de situatie van de jongeren in deze moeilijke tijd maar met name de overlast in de nacht en het uiten van bedreigingen, waardoor buurtbewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen huizen, moeten echt stoppen.

Daarom willen wij graag met de jongeren in gesprek maar pogingen om in contact te komen, zijn tot heden niet beantwoord. We roepen ook de ouders van deze jongeren en de directe aanwonenden van de overlast plekken op om samen met de verschillende instanties die al met de overlast bezig zijn in gesprek te gaan, want alleen samen kunnen we een oplossing vinden.

Neem contact met ons op via e-mail: info@pb-glimmen.nl

Auteur: admin