Kom naar de bespreking van de uitkomsten Dorpsvisie 2018 n.a.v. de dorpsenquête op woensdag 30 mei in het dorpshuis De Groenenberg.
Anvang 20:30 uur. Alle inwoners van Glimmen zijn welkom.