logo1

Glimmen, het groenste dorp van de gemeente Groningen.

De vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen te behartigen.

WAT WIJ DOEN

ACTIVITEITEN & FESTIVITEITEN
ACTIVITEITEN & FESTIVITEITEN

Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag-festiviteiten, een feestelijke intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse “Glimmer’lei pubquiz”.

DORPSVISIE
DORPSVISIE

Samen met het dorp is de Dorpsvisie Glimmen opgesteld voor de periode 2018 - 2043. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft de belangrijkste thema’s van de Dorpsvisie vertaald naar vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer. Binnen deze werkgroepen wordt aan de thema’s samengewerkt met lokale organisaties en betrokken dorpsgenoten.

GESPREKSPARTNER
GESPREKSPARTNER

Met de gemeente Groningen wordt regelmatig overlegd over allerlei zaken op het gebied van uw woonomgeving, de verkeerssituatie en lokale voorzieningen. De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen financiert algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld drie AED’s en reanimatiecursussen.

Steun ons en houdt Glimmen levendig!

Wij bestaan sinds
Aantal inwoners
Scholen
VC
Eerste bewoning