PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN

Laatste nieuws

ONS DOEL

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

De vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft als doel de belangen van de inwoners van het dorp Glimmen te behartigen en acties ondernemen om ons dorp leefbaar te houden en om de leefbaarheid te verbeteren. De bestuursleden van Plaatselijk Belang doen dit door het onderhouden van de contacten met het gemeentebestuur en –raad, en plaatselijke en regionale organisaties. Ook geeft het Plaatselijk Belang Glimmen de dorpskrant Glimmer’Lei uit. Ook de VvV Glimmen (Vereniging voor Volksvermaken) is onderdeel van het Plaatselijk Belang Glimmen. De VvV organiseert jaarlijks o.a. Koningsdag, de sinterklaasviering, de nieuwjaarsreceptie en eens in een aantal jaren het grote dorpsfeest.

Steun ons en houdt Glimmen levendig!

WILT U WETEN HOE U ONZE VERENIGING KUNT STEUNEN?