Wachtwoord vergeten

  KoningsdagDorpshuis de GroenenbergGeschiedenisInteractieve kaart Glimmen

  Koningsdag

  Wij organiseren jaarlijks o.a.

  Dorpshuis de Groenenberg

  Het kloppende hart van Glimmen

  Geschiedenis

  Ons dorp heeft een rijke geschiedenis, bekijk het op deze website

  Interactieve kaart Glimmen

  Wie wat waar, vind het op deze kaart

  woensdag 10 mei 2017 - 11:06:41

  Jaarverslag en financieel verslag 2016 en begroting 2017

  Bekijk en download op deze pagina ons jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 van het Plaatselijk Belang Glimmen. Het financieel verslag van de Glimmer'lei zin separaat gerapporteerd.

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  dinsdag 18 april 2017 - 10:50:33

  Programma Koningsdag Glimmen

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  vrijdag 07 april 2017 - 14:36:31

  ALV Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 12 april 2017

  De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar


  ALGEMENE LEDENVERGADERING
  aanstaande woensdag 12 april 2017, aanvang 20.30 uur
  in Dorpshuis ‘De Groenenberg’


  Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen)
  - Mails van Jeene Blaauw inzake verkeer naar Rangeerterrein (Zijn beantwoord en heeft onze aandacht)
  - Jeroen Hommes inzake huisvesting. (overleg heeft plaatsgevonden en ook een bewonersavond is georganiseerd in het najaar van 2016)
  4. Notulen ledenvergadering van 13 april 2016
  5. Jaarverslag 2016
  a. Verslag van de voorzitter
  b. Financieel verslag 2016
  c. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
  d. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2016
  e. Begroting 2017
  6. Bestuurssamenstelling/Bestuurswijzigingen.
  7. Dorpsvisie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting


  Komt allen en praat mee over verkeer, herindeling, woningbouw en nog veel meer!!!

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  woensdag 04 januari 2017 - 22:35:36

  Nieuwjaarsreceptie/nieuwjaarsborrel vrijdag 6 januari 2017

  Namens het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, het Dorpshuisbestuur en het Vrijdagavondcafé nodigen wij u bij deze graag uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie/ nieuwjaarsborrel, die gehouden zal worden op:

  Vrijdag 6 januari 2017, vanaf 19.30 uur.

  Uiteraard in ons dorpshuis ‘De Groenenberg’. Wij hopen in het gezelschap van vele Glimmenaren, met een hapje en een drankje, het nieuwe jaar kracht bij te zetten.

  Met vriendelijke groeten, De organisatie

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  maandag 10 oktober 2016 - 19:21:18

  Uitkomsten enquête vrachtverkeer

  Het Plaatselijk Belang Glimmen hield een enquête over het vrachtverkeer en de onveilige situatie bij de spoorwegovergang Hoge Hereweg. Bekijk de uitkomsten hier (pdf).

  Door admin in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  maandag 03 oktober 2016 - 13:10:29

  Informatieavond met wethouder Sloot over toewijzingsbeleid huurwoningen 6 oktober in het dorpshuis

  Wilt u invloed hebben op het toewijzingsbeleid van vrij komende huurwoningen van woningbouwvereniging Woonborg in Glímmen?

  Kom dan 6 oktober 2016 om 19:30 uur naar ons dorpshuis de Groenenberg en laat uw mening aan de wethouder horen.

  Wethouder Sloot neemt de uitkomsten van de avond mee naar een tweede gesprek tussen wethouder, Woonborg (directie) en het bestuur van Plaatselijk Belang.

  Wat: Informatieavond met wethouder Sloot, Plaatselijk Belang en verontruste omwonenden, vragenstellers. Wethouder Sloot zal op deze avond ingaan op vragen en zorgen.
  Wanneer: Donderdag 6 oktober 2016 om 19:30 uur
  Waar: Dorpshuis de Groenenberg Markeweg 17 Glimmen

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  Ga naar pagina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10